Wraz z Łukaszem i Hubertem postanowili¶my wydać nasze
oszczędno¶ci na wyprawę EUROTRIP. Pierwszy był Berlin.
Wsiedli¶my więc do samochodu (małego peugeota) i wyjechali¶my
z Warszawki o godzinie 11:12 w nocy. Z pełnym zapasem
paliwa i entuzjazmem wjechali¶my w granice niemieckie,
gdzie panuj± inne drogi. Drogi te s± duże i piękne na swój sposób,
a sposób poruszania się swoim pojazdem
znacznie różni się od tego, który stosujemy w naszym kraju.
Jednym zdaniem: zasuwali¶my 160km/h. W Berlinie było
bardzo miło, zielono i estetycznie.
Stare mury mieszane s± tam z nowoczesnym budownictwem.
Dużo wolno stoj±cych w połowie postawionych budynków, czekaj±cych na swoj± kolei do otwarcia. Popołudniu natchnęli¶my się na strajkuj±cych Polaków. Było dużo policji więc nie chcieli¶my się zbytnio mieszać.Pod koniec dnia nie mogli¶my odnaleĽć auta. Czas poszukiwań: 30min.

        Szkola Wizazu // Dziennikarskie studia // WSR // IMiNS // Strony sluchaczy WSR - powrot // Forum WSR