W Londynie było cudnie. Miasto nie z tej epoki.
Zwiedzali¶my metrem większo¶ć popularnych miejsc.
Zjedli¶my w małej knajpce fish and chips
i zgubili¶my zwyczajowo auto pod koniec dnia.
Tym razem jednak był to niew±tpliwie nasz rekord: 3 godziny!
        Szkola Wizazu // Dziennikarskie studia // WSR // IMiNS // Strony sluchaczy WSR - powrot // Forum WSR